EEG ve EMG
24 Ekim 2018

Hastanemiz nöroloji uzmanları tarafından hizmet eeg ve emg hizmeti verilmektedir.

EEG NEDİR?

EEG, beyindeki sinir hücreleri tarafından hem uyanıklık, hem de uyku halindeyken üretilen elektriksel faaliyetin kâğıt üzerine beyin dalgaları halinde yazdırılmasıdır. Özellikle epilepsi hastalığının teşhisinde ve tiplerinin belirlenmesinde, bayılmaların nedeninin araştırılmasında kullanılmaktadır.

İŞLEM ÖNCESİ /İŞLEM SIRASINDA / İŞLEM SONRASINDA HASTANIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

  • Tetkike temiz saç ile gelinmesi, saçı sekilendirmek için herhangi bir şey uygulanmaması.
  • Tetkike tok olarak gelinmesi.
  • Eğer uyku tetkiki yapılacaksa doktor ve teknisyenin bilgilendirdiği şekilde gece uyku süresinin ayarlanması. Doktor ek bilgilendirme yapmadıkça hastanın ilaçlarını normal saatlerinde alması önerilir.

Tetkik sırasında hastanın hareketsiz şekilde sırtüstü olarak yatarak yada oturur pozisyonda EEG teknisyenin/sağlık çalışanının vereceği 'göz açıp-kapatın', 'derin-derin nefes alın', 'ışığa bakın' seklindeki uyarılara uyması istenir.

EMG NEDİR?

EMG (elektromyografi} kasların, sinirlerin ve sinir köklerinin elektriksel özelliklerinin ölçülmesi yoluyla bu yapıların sağlık durumlarının değerlendirildiği bir muayene yöntemidir. EMG tetkiki iki kısımda yapılır.

İŞLEM ÖNCESİ /İŞLEM SIRASINDA / İŞLEM SONRASINDA HASTANIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Eğer hasta kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsa (warfarin, heparin gibi), kanama bozukluğu varsa ya da bulaşıcı hastalığı varsa (hepatit, AİDS vs.) hekime bildirmelidir. Gebelik durumu veya kalp pili varsa mutlaka hekime söylemelidir.


eeg1.png
eeg2.png