Hasta Hakları ve Sorumlulukları
24 Ekim 2018

Aldığınız sağlık hizmeti ile ilgili olarak hasta haklarına ilişkin görüş, öneri, teşekkür, sorun çözme ve şikayet başvurularınızı buradan yapabilirsiniz. Başvurunuz öncelikle ilgili sağlık kuruluşu tarafından görülerek değerlendirmeye alınacaktır.Her ay hasta görüş öneri memnuniyet toplantısı yapılarak bildirimleriniz değerlendirilmektedir.Konu hakkında birimimizden size gerekli bilgilendirme için dönüş yapılacaktır.

Hasta Olarak Haklarımız;

   a) Hizmetten Genel Olarak Faydalanma,

    b) Bilgilendirme ve Bilgi İsteme,

    c) Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme,

    d) Mahremiyet,

    e) Rıza,

    f) Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma,

    g) Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme,

    h) Saygınlık Görme ve Rahatlık,

    ı) Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma,

    i) Şikayet ve Dava Hakkı

Hasta Olarak Sorumluluklarımız;

a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme,

b) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme,

c) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma,

ç)Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme,

d) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,

e) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,

f) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma.