EKG-EFORLU EKG-EKO-Ritim Holter
24 Ekim 2018

Eforlu EKG :Koroner kalp hastalığının tanısındaki önemli testlerden biri de EGZERSİZ TESTİ' dir. Bu testin invazif olmayışı, komplikasyon riskinin düşüklüğü, dinamik, kolay uygulanabilir ve tekrarlanabilir olması gibi avantajları egzersiz testinin klinik kardiyolojide en çok uygulanan testler arasında yer almasına neden olmuştur. Hastaya koşu bandında üzerinde bir takım talimatlar verilerek  egzersiz esasında kalp çalışması hakkında bilgi vererek mevcut yakınması hakkında bilgi verebilmektedir. Egzersiz testi sırasında talimat veren sağlık personeli hastayı yakından gözlemleyerek gerekirse hekim bilgilendirmesi ve hekiminden egzersiz sırasında eşlik etmesi isteyebilir.Gerekli hallerde ölçümün tamamlanması beklenmeyebilir.

EKG : Gerekli görülen durumlarda kalbin elektriksel hareketlerinin deriye yerleştirilmiş olan küçük metal diskler aracılığıyla ölçülmesi ve bu hareketlerin özel milimetrik kağıtlara grafik şeklinde yazdırılması işlemine EKG adı verilmektedir. Kısa kodlu isminin açılımı elektrokardiyografi olan işlemin yapılmasındaki amaç kalpteki atım sayısının ölçülmesi ve uygulanan tedavi durumunun takip edilmesidir.Hastanemizde kardiyoloji birimine başvuran tüm hastalara çekim yapılmakta olup göğüs ağrısı şikayetiyle başka polikliniğe başvuran hastalarda hekim yönlendirmesiyle çekim yapılmaktadır.Çekim sonuçları hastaya çekim işlemi sonrası verilerek hekime yönlendirilir.

Eko : Ekokardiyografi ses ötesi dalgaları kullanarak (ultrasound, ultrason) kalbin ve kalp içinde akım halindeki kanın görüntülenmesi ve incelenmesi yöntemidir. Ekokardiyografiye kısaca eko veya kalp ultrasonu da denebilir.İşlem kardiyoloji biriminde randevusuz hekim tarafından uygulanmaktadır. Ekokardiyografi loş ışık altında yapılır. Üst giysilerinizi çıkararak masaya sol yanınıza yatacak şekilde uzanmanız istenmektedir.Ultrason çekim işlemiyle aynı aşamaları içermektedir.Anında raporlama gerçekleştirilerek durumunuz hakkında yardımcı sonuçlar elde edilerek tedavinize yön vermeyi kolaylaştırmaktadır.

Ritim Holter : Ambulatuvar kalp ritm kaydı çeşitli kalp hastalıklarındaki elektrokardiyogram (EKG) değişikliklerinin saptanmasında sık olarak kullanılan, invaziv olmayan bir tanı yöntemidir.Bu testin en önemli avantajı, hastanın uzun bir zaman periyodu içindeki kalp ritm değişikliklerini izlememizi sağlamasıdır. Böylece gün içerisinde çeşitli fiziksel ve psikolojik değişikliklerin etkisi, kullanılan bazı ilaçların kalp ritminde oluşturduğu değişimlerin izlenmesi, hastanın EKG kaydı sırasında oluşan şikayetlerinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.Birimde çalışan personel tarafından bakım dikkat edilmesi gereken bilgiler verilerek çıkarma işlemi ilgili birimi çalışanı tarafından yapılmaktadır.