Palyatif Bakım Birimi
16 Ocak 2022

Palyatif bakım: Kronik (süreğen) hastalıklarla karşı karşıya olan hastaların ve ailelerin yaşam kalitesini, ağrıyı, fiziksel, psikososyal ve manevi boyuttaki diğer sorunlarını erken dönemde belirleyerek, etkili bir biçimde değerlendirerek ve tedavi ederek geliştiren bir yaklaşımdır.

Palyatif bakım ihtiyacı olan hastalar: Tedavi olasılığının bulunduğu, ancak yetersiz kalabildiği, küratif tedavi seçeneğinin bulunmadığı, tedavinin daha çok palyatif olarak sürdürüldüğü ve ilerleyici olduğu düşünülen ancak ciddi güçsüzlük ve sağlık sorunlarına sebep olabilen ciddi nörolojik yetersizlikleri bulunan hasta gruplarını kapsar.

Yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hastalarda ağrı ve diğer semptomları erken tanımlamak ve değerlendirmek,  bu kişilere ve aile bireylerine tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek vererek acılarını hafifletmek veya önlemek, yaşam kalitesini geliştirmek için faaliyetlerin planlandığı birimdir.Palyatif bakım kapsamındaki hastaların birime kabulü yapılarak hasta yakınlarının desteği ile bakım kalitesi arttırılır.Buradaki amaç hasta yakınlarına bakım konusunda gerekli beceriyi kazanması sağlanarak evde bakımı kolaylaştırmaktır.Bakım aşamalarında hasta yakınlarının bakımda yer alması hastanın kendini dana iyi hissetmesini sağlayacaktır.